Beskæftigelse og ledighed

Vi i forældrepartiet vil arbejde for og skabe en mulighed for og opnå bedre muligheder og for iværksættere.

Det skal være muligt med ganske få midler og få hjælp til start af egen virksomhed, og med kurser eller en decideret su- baseret iværksætter uddannelse skabe, et bedre og bredere marked for iværksættere. Vi vil skabe en mere bred rummelighed på arbejdsmarked, så der er plads til alle med mulighed for og arbejde.

Vi vil tage hånd om de ledige ved og skabe et netværk, som tager hånd om de ledige. Blandt andet vil de arbejdsmarkedsparate både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere overdrages til de fagligt afgrænsede a-kasser. De ikke arbejdsmarkedsparate overgår til et sundhedsteam, således jobcentrene udsluses. Og i stedet overgår til sundhedscentre. Der værner om borgernes sundhed og velfærd, det skal være slut med jagten på borgerne.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Følg os