Familie

Forældrepartiet har høj fokus på barnets tarv.

Men vi værdsætter også familiens rettigheder til og leve et liv uden frygt for, at ved henvendelse, til en offentlig myndighed, at deres retssikkerhed ikke bliver brudt, og de kan regne med, at den hjælp de bliver tildelt, er den rette og i samråd med borgeren.


Der skal være en mere jævn fordeling af refusions midlerne, således borgernes retssikkerhed er i højsæde.

Der bør lægges en mere langsigtet plan med henblik på og hjælpe familierne, i forhold til deres ressourcer. 

Anbringelse bør altid være en sidste udvej. Dog ingen regel uden undtagelser ved misrøgt, seksuelt overgreb, vold og lignende,  skal der handles akut, ikke som idag, hvor “det vilde vesten” hersker på området.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Følg os