Socialområdet

Forældrepartiet tror på social ansvarlighed.


Hvor vi acceptere og anerkender at vi er muliti kulturalt samfund både hvad angår religion, højtider traditioner, boform, livsstil mm.

Samfundet har et social medansvar for en borger med handicap eller andre sociale problemstillinger for den hjælp og vejledning de har ret til og brug for.


Ikke som idag hvor man som borgere der henvender sig for at få hjælp, risikere at få deres værdighed og retsikkerhed krænket.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Følg os