Mærkesager

Børn og Unge


 • Sager om Anbringelser af børn/unge med tvang eller ej, nedsættes til et minimum, (antallet af anbragte børn uden for hjemmet, er for stort i Danmark).
 • STOP! Tvangsbortadoption
 • Fokus på, at lige så hurtigt man har anbragt, et barn uden for hjemmet, lige så hurtigt, skal man arbejde henimod en hjemgivelse.
 • Sagerne omhandlende anbringelser af børn, med eller uden tvang, flyttes fra kommunerne og over til det nye familieretlige system der træder i kraft 1. april 2019. så kommunerne fremadrettet udelukkende beskæftiger sig med støtte og hjælpe foranstaltninger.
 • Der etableres lønsystem, med pensionsordning til plejefamilier, og det skattefrie omkostningstillæg reguleres. 
 • Sagsbehandler skal have en autorisation ligestillet med psykologer, læger og lign. Så det er muligt at fratage en sagsbehandler sin autorisation ved overtrædelse af gældende lovgivning, eller brug af tvang eller trusler.
 • Ved psykologiske undersøgelser også kaldet (fku) af såvel børn, unge og forældre skal valget af psykolog, ligge ultimativt ved forældrene, og må ikke kunne kræves i tide og utide, men heller ikke undlades.
 • Advokat bistand burde tilbydes alle med en nuværende, såkaldt frivillig anbringelse!
Stop Tvangsbortadoption NU.pdf

Socialeydelser og beskæftigelse

 • Loftet over socialeydelser hæves væsentlig.
 • Gensidig forsørgelse fjernes.
 • Alternativt, Maksimum beløbet for gifte, hæves fra de nuværende 30.370 - 47.000 kroner pr. måned. 
 • Opgør med de mange ydelser der findes på det sociale område. (simpelthen Forenkling). 
 • Dagpenge og kontanthjælp gøres til et system, "en arbejdsløs er en arbejdsløs" og her kunne det være passende at A-kasserne tog sig af, at finde arbejde/jobs til de arbejdsløse uden udfordringer, og kommunerne kunne passende, tage sig af de arbejdsløse med udfordringer.
 • Opgør med de mange satser for ydelser inden for førtidspension, og passende men simple tillæg.  "faste ydelser / faste refusioner".
 • Fjern aktivering, som fast tilbud, motiver til uddannelse/skabelse af lærepladser, der hvor man hidtil sendte borgerne i aktivering.

Folkeskolen og Ungdoms uddannelser


 • Foretage færre test, i de mindre klasser i folkeskolen, og skru ned for karakter ræset. skal det bevares, skal en karakter følges af en kommentar, Nogen magter det, andre ikke.
 • Loft over uddannelser fjernes, da det er et stort marked og bevæge sig ud i. 
 • Få nedbragt antallet af skolepraktiker, skab rigtige lærepladser.
 • Eventuelt, få flere på EUX-uddannelserne og få skabt flere lærepladser. (det at de unge kommer ud, med både studenterhue og svendebrev, stiller deres muligheder stærkt, både for at træde, direkte ind på arbejdsmarked efter endt uddannelse, eller videreuddanne sig.
 • Der er brug for, at de unge kan få deres uddannelse, flyt ressourcerne fra aktivering, af arbejdsløse, til lærepladsskabelse, til de unge eller dem under uddannelse. "måske det kunne flytte på, at vi i Danmark, ikke skal hente så meget, udenlandsk arbejdskraft op". 


Politi, Retsvæsen og Forsvaret

 • I stedet for 14 politikredse inklusiv Grønland og Færøerne, burde der opgraderes til 24 politikredse så det følger mønstret fra retskredsene. så det i høj grad øger trygheden og sikkerheden for borgerne.
 • Dette efter princippet, "Færre i toppen, flere i bunden".
 • Genindfør mere nær politi (landbetjentene).
 • Forsvaret burde fremover, øge antallet til 8400 unge kvinder og mænd, der gennemførte en 9-12 måneder lang værnepligt, så vi stod med rigtige,  funktions-uddannede soldater(hvilket kun gøres, gennem længere værnepligtstid). idag er der kun få steder, med lang værnepligtstid. (i 2018 var tallet 4200 værnepligtige).
 • Forsvaret kunne tage et større socialt ansvar, i form af flere unge, på vej på skråplan, burde tilbydes en tur i forsvaret. Det giver jo alligevel en eller anden form for rygrad, dannelse, selvtillid, Disciplin og evner til omstillingsparathed samt færdigheder i samarbejde og kommunikation.
politikredse i Danmark
Retskredse i Danmark

Regioner og Kommuner 

Kommunerne skal være større, set på antallet af borgere, og mindre set i antallet af kommuner, vi kan fx. kigge på Esbjerg og Vejle kommune, som begge er kommuner, på over 100.000 indbyggere, der sidder ikke flere i den øverste top, i en stor kommune, som i en lille, her tænkes specifikt på, kommunaldirektøren med typisk, 4-5 direktører under sig.

 • Læg flere kommuner sammen, gå fra 98 kommuner og ned til 50 kommuner, måske endda så vidt som ned på 24 kommuner, så det følger retskredsene og måske endda,  politikredsene fremtidigt set.
 • Dette efter princippet "Færre i toppen, flere i bunden".
 • Bevar regionernes, ansvar for Danmarks sygehusvæsen, og lade igangværende projekter blive færdig.
 • Flyt noget ansvar særligt i  børne sager, fra kommunerne over til regionerne og statsforvaltningerne(1.April Familieretshusene)    "mere specifikt den egentlige kompetence til at beslutte anbringelse uden for hjemmet eller ej".
 • Brugen af trusler og tvang i de offentlige forvaltninger, skal væk, og stoppe Nu!
Regionerne i Danmark
Kommunerne i Danmark

Legalisering/Afkriminalisering af Cannabis


 • Legalisering af cannabis til privat og medicinsk forbrug. 
 • Alderen skal være, som med stærk spiritus og tobak, 18 år.
 • Og varen/produktet skal indeholde en styrke deklaration.
 • Afkriminalisering, så borgere med små mængder til eget forbrug, ikke unødvendigt bliver gjort til kriminelle, for besiddelse af 1-10 gram.
 • Da cannabis har mange positive virkninger på mange lidelser/sygdomme, skal mennesker ikke betale overpriser, for noget der umiddelbart, er nemt at dyrke, så 5-10 planter til rekreativt forbrug, skal gøres lovligt, så længe det er forsvarligt, stillet af vejen for børn og unge menneskers synsvinkel.
  Ikke som idag, hvor store virksomheder, forventer at tjene masser af penge på mennesker, med udfordringer i livet. 
   

 • Forældrepartiet mener Modellen fra Holland, med coffee shops er  værd at kigge, lidt efter her i Danmark. en omlægning vil jo give en del penge, tilbage i statskassen i form af afgifter, told og moms. Samt frigivelse af politimæssige ressourcer, og færre retssager mod almindelige borgere, der bare ønsker frihed til selv at vælge. 
 • Flere undersøgelser har vist at Hamp kan bruges til mange ting, Lærred, sejl, muligvis erstatte bomuld, ved produktion af tøj,og med sikkerhed erstatte, papir masse til produktion af papir, så regnskovene kan blive skånet, for udryddelse, indkøbs poser, isolering til huse, kosttilskud o.s.v Kineserne anslog for mange 100 år siden, at hele planten kunne bruges, og eftersom den er hurtig voksende, og har stærke fibre, og bruger minimal tilskud, og har en høj udnyttelsesgrad, skal det undersøges hvor vidt den, i langt højere grad, kan være til gavn for vores miljø, og ikke mindst vores klima. 
 • Danmark ville få bedre hånd om det organiserede bande miljø og de store bagmænd, som tjener penge på Cannabis markedet som det ser ud nu.
 • Forældrepartiet er godt klar over, at politiet vil skulle bruge ekstra ressourcer, på at holde banderne fra at afkræve, beskyttelses penge af de her evt. coffee shops, men ved frigivelse, vil de ressourcer jo også være til stede.