Støt os

Hos Forældrepartiet er vi glad, men også afhængig af den støtte vi får ude fra da alt arbejde er frivilligt.


Alt støtte og bidrag går ubeskåret i Forældrepartiet arbejde.

Hos forældrepartiet har vi fokus på barnets tarv, men også familien som helhed.


Vi mener at antallet af anbringelser af børn og unge skal ned på et minimum og at der er plads til store forbedring på anbringlses området.


Læs mere om hvad Forældrepartiet vil forbedre på børn og unge/familie området.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Følg os